Huisregels

Onze

Huisreglement

Hieronder vindt u onze huisreglement

Algemeen

 • Wanneer u een afspraak heeft, kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wilt u een afspraak afzeggen of verzetten? Dit dient uiterlijk 24 uur van te voren te gebeuren. Bij een te late afmelding wordt de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht. De verzekeraars zullen de niet nagekomen afspraak niet vergoeden. Wij zijn verplicht deze kosten bij u zelf in rekening te brengen.
 • Vergeet niet bij elke behandeling een badhanddoek mee te nemen.
 • Vanwege de hygiëne zien wij graag dat u fris gewassen komt voor de behandeling.
 • Om de administratieve gegevensverwerking bij de eerste afspraak voorspoedig te laten verlopen, vragen wij u om een identiteitsbewijs en uw zorgpas mee te nemen.
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw fysiotherapeut gehaald bent, meldt u zich dan.
 • Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Controleer zelf uw polisvoorwaarden. Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie geschiedt de betaling direct na afloop van de behandeling via pinbetaling. Mocht dit niet mogelijk zijn dan ontvangt u van ons een nota, tenzij de verzekeraar het debiteurenrisico op zich heeft genomen.
 • Zie voor de praktijktarieven onze website of de prijslijst in de wachtruimte.
 • Roken mag u buiten, niet in onze praktijk.
 • Onze praktijk is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van uw eigendommen in onze gebouwen of in de directe omgeving.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van cliënten die zich niet houden aan de instructies van onze fysiotherapeuten.
 • Alleen de fysiotherapeut maakt gebruik van de apparatuur en de computer.
 • In geval van calamiteiten: volgt u dan de aanwijzingen op van het personeel of de bevoegde instantie zoals politie en brandweer.
 • Wij behandelen onze patiënten en collega’s met respect. U toch ook?

Oefenruimtes

 • In de oefenruimtes alleen schone schoenen, bij voorkeur zaalsportschoenen, dragen.
 • Ook in de oefenruimtes graag een handdoek gebruiken.

Kwaliteit en betalingsvoorwaarden

 • Al onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen.
 • Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Informatie hierover vindt u in de wachtkamer.

Disclaimer

 • Aansprakelijkheid: De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Intellectueel eigendom: De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders is aangegeven.